İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Anasayfa
  • /
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İSG ile ilgili yasal yükümlülükleri, idari şartları yerine getirir ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişim sağlarız.

İSG risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygularız.

İSG kurallarından her kademe personelin sorumlu olduğu bilincini yerleştirir. Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim veririz.

İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılabilmesi için işletmede güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak.

İşin işçiye, işçinin de işe uygun olmasını sağlamak.

Etkin iletişim, bilgi paylaşımı, sürekli işbirliği ve politikaya bağlılığı temin ederek işletmelerimizde ve tesislerimizde güvenliği artırmak için iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştiririz.

Uygulayacağı atık yönetim sistemleri ile hava, su, toprak, doğal yaşam, çalışanlar ve bölge insanının işletme faaliyetlerinden etkileşimini en az seviyeye indirmek.

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.